Financovanie vozidiel

financement auto

Jednoduché financovanie vozidiel Peugeot

Kúpte si nové alebo jazdené vozidlo Peugeot pomocou financovania prispôsobeného Vašim možnostiam a používaniu vozidla. Službu poskytuje Peugeot Finance, spoločnosť PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o.

 

 

 

PRODUKTY

Finančný leasing

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a odpredajného poplatku.

PEUGEOT FINANCE  ponúka finančný lízing:

 • pre osobné a užitkové vozidlá
 • pre nové a jazdené vozidlá
 • doba splácania od 36 do 72 mesiacov
 • akontácia od 0 % do 70 %

 

Produkt je ponúkaný prostredníctvom autorizovaných predajcov značky PEUGEOT. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Operatívny leasing

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

VÝHODY OPERATÍVNEHO LEASINGU

 • bez straty hotovosti / nemusíte skladať počiatočnú akontáciu
 • bez zmeny splátky / istota fixnej mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy
 • bez daňových strát / splátka je nákladovou položkou, je teda plne daňovo odpočítateľná
 • bez zbytočnej administratívy / vozidlo spravuje leasingová spoločnosť od dodania až po opätovný predaj
 • bez časových strát / v rámci full-service leasingu sú vám poskytnuté služby šetriace váš čas (údržba, pneuservis, asistencia, atď.)
 • bez rizika / leasingová spoločnosť nesie riziko zostatkovej hodnoty
 • bez opotrebenia vozidiel / záruka neustálej obnovy vozového parku novými bezpečnými    a spoľahlivými vozidlami
 • bez starostí s odkúpením / leasingová spoločnosť sa postará o odkúpenie vozidla po skončení zmluvy

 

Viac info

Spotrebný úver

PEUGEOT FINANCE ponúka úver :

 • pre osobné a užitkové vozidlá
 • pre nové a jazdené vozidlá
 • doba splácania od 12 do 72 mesiacov
 • akontácia od 0 % do 70 %

 

Produkt je ponúkaný prostredníctvom autorizovaných predajcov značky PEUGEOT. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

AKO POŽIADAŤ O FINANCOVANIE

see more question

AKO POŽIADAŤ O FINANCOVANIE

Nie je to zložité.

Po výbere auta podľa Vašich predstáv sa s predajcom dohodnete na spôsobe financovania ( lízing alebo úver). Predajca Vám vypracuje predbežnú kalkuláciu splátok. Po odobrení kalkulácie Vám pripravíme lízingovú alebo úverovú zmluvu.

Po podpise zmluvy Vám predajca odovzdá auto.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Aká je najnižšia možná akontácia?
Výška akontácie závisí predovšetkým od bonity klienta. Štandardne je  akontácia vo výške minimálne 20% z ceny vozidla, avšak spoločnosť PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o. môže udeliť výnimku od týchto podmienok a stanoviť výšku akontácie od 0%.

Ako sa určuje bonita zákazníka?
Bonita zákazníka je posúdenie jeho ekonomickej situácie a zhodnotenie schopnosti platiť splátky za predmet financovania. Bonita sa určuje na základe dodaných dokladov (výška príjmov, ekonomické výsledky firmy) pri uzatvorení lízingovej alebo úverovej zmluvy.

Je možné v PSA FINANCE SLOVAKIA financovanie jazdeného vozidla?
Áno, PSA FINANCE SLOVAKIA ponúka financovanie jazdených vozidiel, ale iba prostredníctvom autorizovaných predajcov PEUGEOT.

Aká je maximálna doba splácania?
Maximálna doba financovania je 72 mesiacov.

POISTENIE

forfait picto asavoir

Súčasťou splátok je aj poistenie, ktoré ponúkame v spolupráci s renomovanými poisťovňami:

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • Generali Slovensko
 • Kooperativa

 

Ponúkame:

 • havarijné poistenie
 • povinné zmluvné poistenie

 

Poistenie sa vzťahuje na riziká: straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej invalidity a úmrtia.

Dve možnosti poistenia- balíček A, ktorý zahŕňa plnenie v prípade, trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a úmrtia, a balíček B (komplexný), ktorý obsahuje aj nedobrovolnú stratu zamestnania.

GAP (Poistenie finančnej straty)

Doplnkové poistenie finančnej straty ponúka Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. a Generali Poisťovňa, a. s. Je to špeciálny druh poistenia, ktorý kryje rozdiel medzi pôvodnou obstarávacou cenou vozidla a čiastkou, ktorá bola vyplatená z havarijného poistenia.

Využite možnosť dojednania komplexného poistenia vášho vozidla priamo u predajcu Peugeot.

 

SO ZNAČKOVÝM POISTENÍM PEUGEOT ZÍSKAVATE KOMPLEXNÚ PONUKU POISTENIA A BEZPEČNOSŤ

 • Ponúka vám zvýhodnené sadzby poistenia pre povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie = vaše auto opustí predajňu áut bezpečne, poistené u jednej z našich spolupracujúcich poisťovní.
 • Podmienky PEUGEOT POISTENIA sú exkluzívne šité na mieru pre klientov, ktorí si kupujú vozidlo PEUGEOT u autorizovaných predajcov značky PEUGEOT.
 • Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou, alebo typom vozidla.

 

ROVNAKO AJ ZÁRUKU KVALITY

 • Máte istotu, že o vaše vozidlo sa postará výhradne najbližši autorizovaný predajca PEUGEOT a máte istotu, že oprava vozidla bude vykonaná s použitím originálnych náhradných dielov.
 • V prípade nehody, alebo poruchy máte možnosť využiť asistenčné služby spolupracujúcich poisťovní, prípadne Mondial Assistance.
 • Jednoduché hlásenie poistnej udalosti.
 • Vďaka moderným technológiám je spracovanie a hlásenie škodových udalostí omnoho efektívnejšie a rýchlejšie. Poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky, cez internet, alebo osobne na kontaktných miestach spolupracujúcich poisťovní.

 

Pre viac informácií kontaktujte vášho predajcu Peugeot, prípadne vybranú poisťovňu na internetových stránkach http://www.allianzsp.sk/ alebo http://www.generali.sk/sk/