Originálne náhradné diely

pieces rechange img big

Ponuka prispôsobená vašim potrebám

Použitie originálnych náhradných dielov pri údržbe vášho vozidla, to je garancia zachovania pôvodnej kvality vášho vozidla čo sa týka komfortu jazdy, držania na ceste, bezpečnosti. Vďaka  spoľahlivosti a kvalite originálnych náhradných dielov predĺžite životnosť vášho vozidlu a jazdíte bez starostí.

Originálne náhradné diely

forfait picto pieces

NÁROKY NA KVALITU URČENÉ PRIAMO VÝROBCOM

Pri výrobe vozidiel Peugeot sa používajú iba diely, ktoré zodpovedajú štandardom značky Peugeot.

Originálne diely Peugeot

Sú navrhované a vyvíjané zároveň s vozidlom a garantujú vám dlhodobo konštantnú kvalitu. Len originálne diely umožnia zachovať skutočné kvality vášho vozidla ako bezporuchovosť, bezpečnosť, komfort a potešenie z jazdy.

Vydržia podstatne dlhšie ako neoriginálne diely a hlavne sú bezpečné.

Vykonávaním údržby a opráv v autorizovanom servise s použitím originálnych náhradných dielov si zvýšite zostatkovú hodnotu vášho vozidla.

forfait picto asavoir

KVALITA ORIGINÁLU

Vaše vozidlo PEUGEOT je vytvorené z viacerých prvkov navrhnutých a definovaných priamo výrobcom, ktoré spolu vytvárajú homogénny a súvislý celok s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť vášho vozidla. 

Originálne diely PEUGEOT vám umožnia zachovať pôvodné kvality vášho vozidla a to čo sa týka spoľahlivosti, bezpečnosti, komfortu a potešenia z jazdy.

Výrobcom renovované diely

picto entretien adivse

RIEŠENIE ZABEZPEČUJÚCE KVALITU

Potrebujete výmenu dielu na vašom vozidle ? Prispejte k zníženiu vplyvu automobilov na životné prostredie výberom repasovaného dielu (výrobcom renovovaného).   
Ide o zozbierané použité originálne náhradné diely PEUGEOT, ktoré prešli renováciou podľa prísnych procesov určených výrobcom.

Tieto diely majú záruku zhodnú so zárukou, ktorá platí na nové originálne náhradné diely a to vďaka dodržaniu prísnych procesov pri renovácii.

environnement respect nature

RIEŠENIE ZABEZPEČUJÚCE ÚSPORU A EKOLÓGIU

Predĺžte životnosť vášho PEUGEOT a zabezpečte jeho dobré fungovanie za výhodnú cenu, ktorá je prispôsobenú veku vášho vozidla.

Navyše rovnako ako my prispejete k ochrane životného prostredia : recykláciou a minimalizáciou odpadov z automobilov.